Top Hotely Top Hotely Zámecká paní z Loučeně se stala Hrdinkou cestovního ruchu

Zámecká paní z Loučeně se stala Hrdinkou cestovního ruchu

xj05rqy2tr39akvxmyiy6tz37gdcz6rqv3bhsmyiy7tpzkx0b2infka1il9sqzrlb82g11k

Ocenění v kategorii Hrdinka cestovního ruchu za třicet let převzala Kateřina Šrámkové – majitelka zámku Loučeň - od ředitele pana Hergeta v polovině září tohoto roku. Dále byla v hlasování veřejnosti oceněna jako finalista ceny Osobnost cestovního ruchu. Celkovým vítězem se stal pan Bohumil Starý in memoriam – předseda Asociace kempů. Ceny upozorňují na skutečnost, že na zámku Loučeň mění Kateřina Šrámková se svým týmem stereotypy památkového cestovního ruchu.

Z neznámé památky vybudovala jeden z nejnavštěvovanějších zámku v Česku. Na Loučeni například z pondělí, které bývalo na památkách zavíracím dnem vytvořili a ustálili co do návštěvnosti jako běžný den. To samé se podařilo se zimní sezonou, která se tady stala vrcholem návštěvnické sezony. Z hodinové návštěvy zámku se po letech tvrdé práce podařilo pro návštěvníky vytvořit celodenní zážitek pro celou rodinu. Z mnohdy monotónní prohlídky zámku pak zábavu pro malé i velké.

To vše v duchu sloganu ZAŽIJTE ZÁMEK JINAK. Ing. Kateřina Šrámková se věnuje cestovnímu ruchu více než 20 let. Stojí za rekonstrukcí a zpřístupněním zámku Loučeň veřejnosti, z kterého se v roce 2022 stalo páté nejnavštěvovanější místo ve Středočeském kraji. Kateřina Šrámková stála rovněž u zrodu projektu 13. komnaty, společného projektu deseti památek, které se vzájemně propagovaly. V roce 2018 získala Ocenění českých podnikatelek - Výjimečná podnikatelka 2018 a v roce 2021 se stala autorkou myšlenky a iniciátorkou založení sdružení ANOPA - Asociace nestátních otevřených památek. Nominaci podalo Sdružení obchodu a cestovního ruchu. Agentura CzechTourism je spolu s Cenou ředitele České centrály cestovního ruchu ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj slavnostně vyhlásila v Praze tento týden.

„Právě získaného ocenění si velice považuji. Největší cenou pro nás je spokojenost našich návštěvníků. Ocenění odborné veřejnosti je pak pro mne osobně dokladem toho, že máme v oblasti cestovního ruchu co nabídnout a možná tak pozitivně ovlivnit i další památky, ať už státní nebo nestátní. Protože jednou tady toto dědictví našim dětem ponecháme jako celek, doklad naší společné historie. A o to je třeba pečovat,“ uvádí Ing. Kateřina Šrámková, jednatelka zámku Loučeň. „V hodnocení návštěvnosti památek v České republice jsme na 6.místě. Před námi jsou i takové památky jako Pražský hrad. Myslím si, že síla Zámku Loučeň a toho proč za námi lidé i opakovaně jezdí spočívá ve dvou faktorech. Prvním z nich je to, že zámek Loučeň nabízí celoročně zážitky, že to není jen o letní sezoně. Máme například zimní akci Příběh Vánočního stromečku, který skutečně láká mnoho návštěvníků, a to nejenom proto, co nového u nás uvidí a co se dozví, ale i pro předvánoční atmosféru,

kterou se snažíme vykouzlit. Druhý faktor je pak ten, že návštěva u nás není pouze o jedné prohlídce. K nám na Loučeň se jezdí na celý den. Naše síla je zkrátka v tom, že jsme zážitkový areál, kam lidé chodí jak za prohlídkami, tak za relaxem, nebo aby objevovali labyrinty, pobyli v přírodě a užili si u nás celý den. Udělali si klidný piknik v trávě nebo se naopak vyřádili během nebo chůzí ve spleti našich bludišť a labyrintů. Pokud je poctivě projdete všechny, nachodíte okolo 10 km. Dále si myslím, že silnou stránkou jsou naši kostýmovaní průvodci, kteří provádějí hosty zámkem v roli členů knížecí domácnosti. Jsou to reálné historické postavy rodu Thurn-Taxis, kteří na zámku v minulosti žili. A v neposlední řadě i tým, který na zámku Loučeň pracuje, a to opravdu s láskou,“ dodává Kateřina Šrámková.

„Odborné organizace, které působí v cestovním ruchu, na ocenění Hrdinové cestovního ruchu za 30 let nominovaly 29 osobností, projektů a počinů. O vítězích do 23. srpna on-line hlasovala široká veřejnost, výsledky zazněly na slavnostním večeru 18. září,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Hergeta. „Vítězům, ale i finalistům a všem nominovaným, moc děkuji za skvělou práci, kterou v cestovním ruchu odvádějí. A mé velké poděkování patří speciálně také Hrdinkám cestovního ruchu, tedy ženám, které v turismu pracují nejčastěji. Bylo mi ctí nejen je na slavnostním večeru ocenit a osobně jim říct, jak moc si vážím jejich práce,“ dodává Jan Hergeta.

Speciální ocenění Hrdinové cestovního ruchu vyhlašuje Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism. S cílem poukázat na osobnosti a projekty, které dané oblasti nejvíc pomáhají. Výsledky ročníku 2023 byly slavnostně vyhlášeny ve Spojce Karlín v Praze dne 18.09.2023. První fotografie zleva: Jaromír Polášek, Martin Písař - Autokempink KONOPÁČ, Kateřina Šrámková, ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Hergeta

Zámek Loučeň je jednou z nejnavštěvovanějších památek ve Středočeském kraji. Zámek, postavený na počátku 18. století a vlastněný rody Valdštejnů, Furstenberků a Thurn-Taxisů, je provozovaný společností Zámek Loučeň a.s. a od 7. 7. 2007. je přístupný veřejnosti. Lákadlem pro návštěvníky je kromě prohlídek s kostýmovanými průvodci rozlehlý romantický anglický park s labyrintáriem, unikátní kolekcí 11 labyrintnů a bludišť, postavené dle návrhu britského projektanta Adriana Fishera. Celý zámecký areál je památkově chráněný. http://www.zamekloucen.cz/. 12. královský labyrint, který na Loučeni vznikl při příležitosti 700 let od narození Karla IV., má velikost, tvar i symboliku inspirovanou labyrintem katedrály v Chartres. Loučeňský labyrint je doplněn kruhem o průměru 10m na půdoryse české kotliny. Stezka kruhového labyrintu je nejenom geometrickým symbolem a připomínkou historie, ale především geo-energetickou spirálou nabitou pozitivní energií. Labyrint je kruhový, chartreského typu, s 11 řadami a kruhovým centrálním prvkem uprostřed. Soudobý charakter a přitažlivost pro návštěvníky dodává 12. labyrintu použití barevných prvků na jeho povrchu, ozvučení prostoru nad ním a možnost večerního nasvícení.