Čechy a Slovensko Čechy a Slovensko Rezervace velkých kopytníků u Milovic se stala Hvězdou udržitelnosti roku 2024 pro Českou a Slovenskou republiku

Rezervace velkých kopytníků u Milovic se stala Hvězdou udržitelnosti roku 2024 pro Českou a Slovenskou republiku

 havel_jpg_3_hotel

Další významné ocenění získala rezervace divokých koní a dalších velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Její zakladatel Dalibor Dostál dnes převzal ocenění Sustainability Star – Hvězda udržitelnosti 2024. Toto ocenění pro Českou a Slovenskou republiku udílí vědecká rada prestižní konference o udržitelnosti Czech & Slovak Sustainability Summit.

„Chtěl bych velice poděkovat za toto ocenění. Náš projekt byl poprvé posuzován v konkurenci desítek dalších nejenom z České republiky, ale i ze Slovenska,“ poděkoval Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, a navázal: „Toto ocenění patří všem, kteří se podíleli na vzniku rezervace a pomáhají s jejím fungováním, ať už přímo v terénu, s jejím financováním nebo náročnou advokační činností. Fungování rezervace je od začátku založené na spolupráci, ať už s vědci, dobrovolníky, úřady nebo firmami, a jsem rád, že všichni, kdo se na činnosti rezervace podílejí, mohou vidět, že jejich práce má výborné výsledky a smysl.“

Milovická rezervace získala ocenění především za to, že dokázala spojit ochranu biologické rozmanitosti s obnovou půdy a ochranou klimatu. Pastva velkých kopytníků v této lokalitě přinesla například nárůst populace nejvzácnějšího druhu motýla na území rezervace, modráska hořcového, o 1700 procent a mladých rostlin hořce křížatého o 5553 procenta. Pozitivní proměnou prošlo celé území, kde původně převládající chudé porosty tří druhů trav vystřídalo více než 111 kvetoucích bylin.

Projekt milovické rezervace získal v minulých letech několik dalších významných ocenění. Obdržel Cenu Josefa Vavrouška, Cenu SDGs v kategorii Změna klimatu za naplňování globálních cílů OSN v oblasti udržitelnosti. Spolu s filmaři převzala rezervace Cenu prezidenta Ekofilmu. Zakladatel společnosti Česká krajina Dalibor Dostál byl rovněž zařazený mezi osobnosti televizního cyklu Zelený hrdina, v roce 2023 byl zařazen mezi Tváře udržitelnosti.

Na podporu projektů ochrany přírody může veřejnost přispět prostřednictvím portálu pomahamekrajine.cz .

O společnosti Česká krajina: Ochranářskou společnost Česká krajina (www.ceska-krajina.cz) založil v roce 2007 Dalibor Dostál, politolog, novinář a bývalý šéfredaktor celostátní redakce Deníku. Jako novinář se dlouhodobě věnoval právě tématům ochrany přírody, životního prostředí, ale i filantropie a neziskového sektoru. Za to obdržel v roce 2009 Poděkování Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a v roce 2011 cenu Mediální čin roku od Nadace OKD. Spolupracuje s Fórem dárců, je členem poroty Starosta roku, členem novinářské poroty ceny Via Bona a členem hodnotící komise občanského sektoru v ČR pro USAID. Za projekt návratu velkých kopytníků obdržel v roce 2019 prestižní Cenu Josefa Vavrouška.