TRAVELNEWS.CZ

Svět Svět Turecko: Aktuální doporučení pro cesty

Turecko: Aktuální doporučení pro cesty

0turec

 Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje, že při cestách do příhraničních oblastí Turecka se Sýrií je potřeba dbát zvýšené opatrnosti a zvážit zbytnost cest do oblasti vzhledem k zahájené turecké vojenské ofenzívě na severu Sýrie.


Dne 9.10.2019 Ministerstvo obrany Turecké republiky oznámilo zahájení vojenské operace za svojí jižní hranicí. Tyto aktivity mohou vést ke zvýšenému napětí v tureckých příhraničních oblastech se Sýrií. S ohledem na výše uvedené je nutné, aby čeští občané pobývající v daném regionu přijali veškerá individuální opatření pro vlastní bezpečnost a zůstávali ostražití.


Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje všem cestovatelům zaregistrovat se v databázi DROZD (https://drozd.mzv.cz),  sledovat aktuální bezpečnostní situaci a respektovat instrukce ze strany tureckých úřadů. Doporučujeme rovněž sledovat webové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR, Velvyslanectví ČR v Ankaře a Generálního konzulátu v Istanbulu a v případě potřeby se obracet na níže uvedené kontakty:


Velvyslanectví ČR v Ankaře: nouzová linka : +90 532 375 1387; e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Generální konzulát ČR v Istanbulu: nouzová linka: +90 533 257 3880; e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Dále MZV ČR doporučuje českým občanům při pobytu v Turecku následující.

Při cestování a pobytu ve všech oblastech Turecka dbát maximální opatrnosti, zásadně se vyhýbat všem shromážděním osob a sledovat aktuální doporučení ZÚ Ankara a GK Istanbul. Dále je třeba dbát pokynů tureckých orgánů, být v kontaktu s cestovní kanceláří, která cestu zařizuje, nebo s hostící organizací, univerzitou či společností. Je nutno rovněž pravidelně sledovat média a jiné informační zdroje o aktuální bezpečnostní situaci v zemi a vyhýbat se fotografování vojenských objektů nebo objektů podobného charakteru. Turisté by měli zvážit zbytnost cest do jihovýchodní oblasti Turecka.

MZV ČR připomíná občanům nutnost mít při sobě bez výjimky vždy platný cestovní pas. Před cestou do Turecké republiky je nutné ověřit platnost cestovního dokladu. Turecký zákon č. 6458 ve věci cizinců a mezinárodní ochrany uvádí dle čl. 7. odst. 1) písm. b), že (pozn.: volný překlad): „Cizinci, jimž bude odepřen vstup do Turecka, jsou tito (…) jejichž pas či cestovní dokument pozbyde platnost šedesát dnů před vypršením platnosti víza, vízové výjimky nebo povolení k pobytu“. Vzhledem k nejasnému výkladu, kdy není zřejmé, zdali se počítá šedesát dnů před předpokládaným ukončením pobytu bezvízových cizinců či v délce možného maximálního krátkodobého pobytu se doporučuje k vlastnímu uvážení, aby držitelé cestovních dokladů České republiky před vstupem na území Turecké republiky měli platnost cestovního pasu/dokladu v rozsahu 150 dnů (tj. maximální délka krátkodobého pobytu do 90 dnů a zmíněná odkladná lhůta 60 dnů). Podmínky vstupu na své území určuje vždy Turecká republika a z toho důvodu je vhodné si zjistit podmínky vstupu a předpokládaného pobytu přímo u Velvyslanectví Turecké republiky v Praze. V případě předpokládaného krátkodobého pobytu za jiným než turistickým účelem se doporučuje se vždy informovat u Velvyslanectví Turecké republiky v Praze o podmínkách vstupu, neboť v takových případech může vždy vznikat vízová povinnost. Případné porušení podmínek vstupu či pobytu může vést k odepření vstupu na území Turecké republiky a následné deportaci či deportaci přímo.

Odkaz na turecký zákon č. 6458 ve věci cizinců a mezinárodní ochrany v několika jazykových mutacích (Ministerstvo vnitra Turecké republiky

Odkaz na informace pro cizince (Ministerstvo zahraniční Turecké republiky)

Odkaz na webové stránky Velvyslanectví Turecké republiky v Praze (Ministerstvo zahraniční Turecké republiky)

Upozornění: Výše uvedené informace jsou pouze informativního charakteru a mohou být v době plánované cesty neaktuální. Před cestou do Turecké republiky je proto vhodné se vždy obrátit na Velvyslanectví Turecké republiky v Praze.

Pro aktuální informace dále doporučujeme sledovat webové stránky  Ministerstva zahraničních věci ČR  a ZÚ Ankara. Informujte také svou rodinu/své blízké o místě svého pobytu.

MZV ČR doporučuje všem cestovatelům registraci v systému DROZD.

Nouzová linka velvyslanectví ČR v Ankaře: 0090 532 375 13 87

Vedoucí konzulárního úseku velvyslanectví ČR v Ankaře: 0090 532 244 45 26

Nouzová linka generálního konzulátu ČR v Istanbulu: 0090 533 257 3880

Vedoucí konzulárního úseku generálního konzulátu ČR v Istanbulu: 0090 542 513 0477

V Turecké republice působí též 3 honorární konzuláty České republiky pro pomoc turistům z ČR v nouzi:

Honorární konzulát ČR v İzmiru

Telefonní  číslo: 0090 532 211 62 07

Honorární konzulát ČR v Antalyi

Telefonní číslo:  0090 541 245 55 52

Honorární konzulát ČR v Mersinu

Telefonní číslo: 0090 532 346 89 59