TRAVELNEWS.CZ

Svět Svět Indie: zneplatnění již vydaných víz jako opatření proti koronaviru

Indie: zneplatnění již vydaných víz jako opatření proti koronaviru

clipboard10

MZV ČR informuje, že Indie s okamžitou platností ruší již vydaná víza do Indie těm cizincům, kteří cestovali 1.2.2020 nebo později do Číny, Íránu, Itálie, Korejské republiky a Japonska, a kteří do Indie dosud nevstoupili. Tyto osoby nebudou vpuštěny do Indie žádným hraničním přechodem ani letecky.

V případě důvodů zvláštního zřetele si dotčené osoby mohou požádat o nové vízum na nejbližším zastupitelském úřadě/konzulátu Indie.

 Velké množství leteckých spojů je pozastaveno z/do Číny (včetně letů tranzitních přes některá čínská letiště), Korejské republiky  a Íránu.

Některé země či letecké společnosti přistupují k pozastavení letů i z dalších zemí či regionů, kde se vyskytla ohniska koronaviru. MZV ČR doporučuje před cestou ověřit u letecké společnosti, zda nedojde ke zrušení návazných letů, popř. doporučujeme let změnit a využít jiných tranzitních letišť.

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo 3. února 2020 ochranné opatření, kterým se od neděle 9. února 2020 až do odvolání zakazují všechny přímé lety z Číny na všechna mezinárodní letiště v České republice.

V návaznosti na usnesení Bezpečnostní rady státu z pondělí 2. března vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR tři mimořádná ochranná opatření. Dvě z nich od 5. března ruší přímé mezinárodní lety z Korejské republiky a ze všech letišť na území regionů Emilia Romagna, Piemont, Lombardie a Benátsko v Italské republice na všechna letiště na území České republiky. České aerolinie a. s. pozastavily dne 27.2.2020 až do odvolání přímé lety Praha – Soul. 


V posledních dnech došlo k rozšíření koronaviru v severní Itálii, a to zejména v regionech Lombardie a Benátska (Veneto). Italská vláda ve spolupráci se zasaženými regiony přijala opatření hygienického i restriktivního charakteru vč. izolace deseti zasažených obcí v Lombardii a jedné v Benátsku. Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu doporučuje MZV ČR občanům ČR necestovat do regionů Lombardie, Benátska, Emilia Romagna a Piemont. Více informací viz aktuální doporučení pro cesty do Itálie.

Ministerstvo zdravotnictví vyzývá občany, kteří se vracejí z postižených oblastí, aby po dobu minimálně 14 dnů sledovali svůj zdravotní stav a v případě, že vykazují příznaky onemocnění, kontaktovali lékaře (v první fázi telefonicky) a poradili se o dalším postupu.

V otázce storno poplatků za služby cestovních kanceláří je možné postupovat dle informací Ministerstva pro místní rozvoj.


Některé státy/území přistoupily k částečnému uzavření hranic s ČLR – např. Hongkong (uzavřena většinu hraničních přechodů), Rusko (uzavřena hranice s ČLR na Dálném východě), KazachstánVietnam (otevřeny pouze tři hraniční přechody).

Pozemní hranice s Íránem uzavřely prakticky všechny sousední země. Katar nevpouští na své území cestující z Íránu.

Vstupu cizinců, kteří cestují z ČLR (případně v posledních 14 dnech pobývali na území Číny) zamezují např.: Austrálie, Filipíny (včetně pobytu v Hongkongu, Macaa), Indonésie, Izrael, Mikronésie, Mongolsko, Nový Zéland, Palau, USA či VietnamIndie zamezuje vstupu cizincům, kteří pobývali v Číně (kromě Hongkongu, Tchaj-wanu nebo Macaa) 15. ledna nebo po tomto datu. AustrálieFilipíny, Izrael, Nový Zéland a Mikronésie omezují vstup i cestujícím, kteří přes Čínu tranzitovali.

Další státy/území omezují zatím pouze vstup cizincům, kteří pobývali v čínské provincii Hubei, např. Japonsko, Korejská republika, Malajsie. Japonsko od 13.2. 2020 rozšířilo zákaz vstupu osobám, které pobývaly v čínské provincii Če-ťiang. Singapur zavedl pro cestující z čínské provincie Hubei 14 denní karanténu, cestujícím z ostatních provincií Číny bude nařízena domácí karanténa.

Vstupu cestujícím z Korejské republiky nebo těm, kteří zde  v uplynulých 14 dnech pobývali, zamezují např. Bahrajn, Fidži, Hongkong, Irák,  Jamajka, Jordánsko, Kiribati, Komory, Kuvajt, Maledivy, Mikronésie, Palestina, Salvador, Samoa, Saudská Arábie, Seychely, Šalamounovy ostrovy, Trinidad a Tobago a Tuvalu.

Osoby cestující z postižených oblastí Korejské republiky (Daegu/Gyeongbuk) nevpouštějí Japonsko, Filipíny, Singapur a Vietnam. Rumunsko zavedlo karanténu pro osoby cestující z Daegu. Kazachstán uvaluje karanténu na cestující z Číny, Hongkongu, Íránu, Itálie, Japonska, Korejské republiky, Macaa, Tchaj-wanu.

Izrael neumožňuje vstup cizincům cestujícím z Itálie, Číny, Hongkongu, Macaa, Thajska, Korejské republiky a Japonska.

Kiribati nařizuje 14 denní karanténu nebo deportaci cestujícím, kteří před příjezdem na její území cestovali přes Čínu, ale i přes Singapur, Korejskou republiku, Japonsko, Malajsii, Vietnam, Thajsko a USA.

Libanon s platností od 28.2.2020 nevpouští do letecké přepravy osoby cestující z Číny, Itálie, Íránu a Korejské republiky.

Marshallovy ostrovy nevpouští osoby, které od 31.12.2019 navštívily Čínu, Hongkong, Irán, Itálie, Japonsko, Korejskou republiku nebo Macao.

Mongolsko nevpouští na své území cizí státní příslušníky, které v uplynulých 14 dnech pobývali v Korejské republice, Japonsku nebo Itálii.

Tchaj-wan zamezuje vstupu cizinců cestujícím z ČLR včetně Hongkongu a Macaa, na cestující z Itálie, Íránu a Korejské republiky uvaluje 14 denní karanténu.

Dále jsou v řadě států zavedena preventivní opatření v podobě zdravotních kontrol, zejména plošné měření teploty, přičemž na cestující s příznaky může být uvalena karanténa.