TRAVELNEWS.CZ

Styl Styl Moc a sláva ve znamení hradu: Norimberk

Moc a sláva ve znamení hradu: Norimberk

1835-norimberkKupci, vynálezci a učenci: ti všichni Norimberk ve středověku proměnili v jedno z nejpřepychovějších měst celé širé země. Pod ochranou hradu rozkvétalo řemeslo a umění, město ožilo svobodným, novým duchem, a málokde jinde se žilo tak dobře – a bylo možné tak hodně zbohatnout.

Zda je tomu tak dodnes, to už by bylo z jiného soudku. Ale dobře se zde žije jako dřív, jak ctěný návštěvník hravě zjistí.

Norimberská muzea. Tak typické jako grilované klobásky a perník

V žádném jiném městě se historické jádro nedochovalo v tak původní podobě jako v Norimberku – bohužel jen do 2. světové války, kterou bez újmy přečkalo pouhých deset procent staveb. Norimberk se však rozhodl pro rekonstrukci původní struktury starého města moderním způsobem a stal se tak jedním z nejlepších příkladů zdařilé syntézy středověku a ranného novověku, obnovy minulosti a novosti modernismu.

S tímto vývojem se lze seznámit v celé řadě neobyčejných muzeí; za všechny vyzdvihněme: Germánské národní muzeum – největší kulturně-historické muzeum v Německu – Hradní muzeum, Palác umění, Kunsthalle, Městské muzeum v objektu Fembohaus a pro Norimberk tak typické Muzeum hraček, Muzeum železnice a Dům Albrechta Dürera.

Umělecké řemeslo a učení milovníci grilovaných klobásek

Norimberk se stal velmi brzy i centrem jemné mechaniky, majetní měšťané si tak mohli dovolit dokonce přenosné hodinky: slavná „Norimberská vejce“, která se nosila na krku – neboť pro zápěstí byly tyto hodinky navzdory umnému zpracování přece jen příliš velké. Dokladem této velké tradice je řemeslnická čtvrť hned naproti hlavnímu nádraží.

Dříve jejími branami přicházeli do města pocestní z blízka i z daleka, dnes je výkladní skříní pestré směsice starých a nových uměleckých řemesel. Můžete se tu řemeslníkům dívat přes rameno při práci a zakoupit suvenýry jako třeba plechové hračky a kožené peněženky, a samozřejmě i ochutnat dobrý norimberský perníček. A poté spořádat v „Bratwurstglöcklein”, restauraci pojmenované po nejstarší kuchyni s opékanými buřty ve městě vůbec, pár slavných norimberských grilovaných klobásek. Tak jako to dělávali obchodníci a cestující z celého světa, i měšťané, řemeslníci, umělci a učenci tohoto svobodného říšského města, mezi nimi Peter Henlein, Hans Beheim, Albrecht Dürer a Hans Sachs.

Takto posíleni se nyní můžeme vydat vzhůru do historické zóny, směrem do centra, kolem největších pamětihodností, na procházku kulturně-historické extratřídy. Zastavme se alespoň u některých z nich: kostel Sv. Marty, jehož okna patří k nejstarším a ikonograficky nejcennějším vůbec, Mýtnice, Mauthalle, pocházející z roku 1502, 84 metrů dlouhá, 20 metrů široká a 29 metrů vysoká, a tím největší solný a obilný špejchar ve městě, Nassauský dům, krásná ukázka středověké obytné zástavby, pak Hlavní trh, Hauptmarkt, s Pěknou kašnou, Schöner Brunnen, kostelem Panny Marie a radnicí.

A samozřejmě městské opevnění, dostavěné v roce 1455, a dominanta města: hrad, jedna z nejmohutnějších tvrzí v celé Evropě.

Kde je Ježíšek jako doma

Jestli byl Ježíšek původem z Norimberku, to nikdo neví, ale zcela jistě se tu cítí jako doma. Když norimberský Ježíšek tradičně o pátku před prvním adventem z empíru kostela Panny Marie slavnostně otevírá světoznámé norimberské vánoční trhy, lesknou se oči nejen dětem. Až do 24. prosince se pak staré město zahalí do záře tisíce světel a naplní svůdnou vůní svařeného vína, grilovaných klobásek a perníčků. Ani po více než 400 letech neztratil tento vánoční trh nic ze svého téměř magicky přitažlivého kouzla. Což ostatně neplatí jen pro vánoční trh, ale i celé město.

Zdroj: Německá turistická centrála

adventn norimberk