TRAVELNEWS.CZ

Styl Styl Reakce AČCKA na včerejší mediální výroky Jana Papeže k cestovním kancelářím

Reakce AČCKA na včerejší mediální výroky Jana Papeže k cestovním kancelářím

nirwana bali indonesia 2

Reakce AČCKA na včerejší mediální výroky pana Jana Papeže, kdy mimo jiné zaznělo, že by zákazníci měli zpětně uhradit 20 % z dosud nerealizovaných zájezdů za navýšenou práci cestovních kanceláří. Proti-stanovisko AČCKA bylo zasláno redaktorovi článku a uveřejněno u příslušného rozhovoru.

Proti výroku p. Papeže (spoluúčast klientů) se ohradily také CK Exim a CK Fischer.

 

Článek s doplněním reakce AČCKA je dostupný zde: https://www.accka.cz/stranky/o-nas/novinky-z-deni-accka/reakce-accka-na-vyjadreni-j-papeze-na-idnescz-2656

 

Kompletní reakce AČCKA k rozhovoru s Janem Papežem:

 

1.    Cestovní kanceláře nedostaly žádnou pomoc od státu

Zásadní pomocí státu cílenou na činnost cestovních kanceláří bylo přijetí zákona „Lex Voucher“ který zavedl mechanismus odloženého čerpání služeb a zákonnou možnost cestovních kanceláří vydávat zákazníkům poukaz na zájezd místo navrácení vložených finančních prostředků v případě nemožnosti realizovat zájezd z důvodů vyšší moci. Tento zákon byl přijat na základě volání profesních asociací po vzoru jiných členských zemí EU jako rozhodující pomoc státu pro přežití cestovních kanceláří. Bez existence tohoto zákona by došlo k řetězovým úpadkům cestovních kanceláří a možnému zhroucení celého sektoru. Faktem však je, že stát na rozdíl od hotelů či lázeňských zařízení neposkytl cestovním kanceláří a agenturám, které představují nejvíce postižený obor koronavirovou pandemií, žádnou přímou finanční pomoc.

 

2.    Klient by měl nést spoluúčast na zrušených zájezdech

Úvahu na zpětné zavedení finanční spoluúčasti klientů na zrušených zájezdech považujeme za zcela nepřípustnou a vnímáme ji jako čistě osobní postoj pana Papeže. Pro takovýto postup neexistuje žádná opora v zákoně a princip by postrádal jakoukoliv legitimitu. Za AČCKA odmítáme, že by osobní názor pana Papeže odrážel postoj cestovních kanceláří, kterým se myšlenka naopak jeví jako absurdní a nabourávající důvěru zákazníků, o kterou cestovní kanceláře ze své podstaty usilují. Závazky za zrušené zájezdy byly vůči zákazníkům vypořádány vrácením vložených finančních prostředků, vydáním poukazů na zájezd, přesměrováním na jinou destinaci či úhradou odstupného ze strany zákazníka. Spoluúčast zákazníků nelze ze zákona vyžadovat a za AČCKA ji považujeme za neetickou.

 

3.    Úvěrování cestovních kanceláří u českých bank v programech COVID

Je pravdou, že procento úspěšných žadatelů z řad cestovních kanceláří a agentur nebylo příliš vysoké a přes úvěrové programy COVID se tak nepodařilo zajistit dostatek likvidity, které se cestovním kancelářím nedostává. Jen z veřejně dostupných informací uveřejněných na stránkách MPO vyplývá, že k 14.7. bylo procento příjemců úvěrů Covid I a II z řad cestovních kanceláří vyšší než uváděné 1%. Úvěrové programy však ještě nedoběhly, a tedy není možné hovořit o konkrétním procentním vyjádření úspěšnosti žadatelů za obor cestovních kanceláří a agentur.

Roman Škrabánek

prezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA)