Styl Styl Češi patří mezi nejlínější národy Evropy, změnit to chce Česká komora fitness

Češi patří mezi nejlínější národy Evropy, změnit to chce Česká komora fitness

griesserhof sedlk_n

Zatímco 40 % Evropanů alespoň jednou týdně provozuje nějakou fyzickou aktivitu, v České republice je to jen 32 % populace a pouhých 5 % uvádí, že sportuje pravidelně. Více než 60 % Čechů se pohybu nevěnuje vůbec nebo jen zřídka. Takto alarmující jsou výsledky Eurobarometru, výzkumu míry pohybové aktivity a sportování mezi evropskou populací, který uskutečnila Evropská komise.

Na otázku, proč se nevěnují sportu, Evropané nejčastěji odpovídají, že nemají čas (40 %), nemají zájem (20 %) či jim to nedovoluje jejich zdravotní stav (14 %). Zajímavostí z ČR je v tomto případě zjištění, že oproti roku 2019, kdy proběhl minulý průzkum, kleslo o 5 % množství Čechů, kteří nesportují z důvodu nedostatku finančních prostředků.

Situace "v nesportování" se významně zhoršila v celé Evropě především ve věkové kategorii 15 až 24 let, kde se nejvíce potvrdil další zajímavý ukazatel, a sice to, že muži sportují více než ženy - 74 % oproti 55 %, 71 % žen a 70 % mužů ve věku nad 55 let nesportuje nikdy nebo jen velice zřídka.

Největší motivací ke sportu je touha být zdravý

Motivací k pravidelnému pohybu je pro 54 % Evropanů dosažení lepšího zdravotního stavu, pro 47 % zlepšení kondice, pro 38 % je sport zároveň relaxací a 30 % v něm vidí i zábavu. Jen 28 % považuje za hlavní motivaci rozvoj fyzických dovedností, což podle odborníků potvrzuje správné směřování fitness sektoru.

"Naším cílem je tato čísla změnit a motivovat Čechy k tomu, aby se hýbali. Aby toužili po lepší kondici, ale především, aby brali sport jako prevenci nemocí. S vyšším věkem lidé chápou, že pohyb je jednou z nejdůležitějších podmínek kvalitního života. Medicína umí prodloužit věk, ale často to bohužel není život ve zdraví, protože 9 z 10 let, o které žijeme déle, nás trápí nemoci. Naším cílem je ale prodloužit věk ve zdraví, a pohyb je podle vědců jediný zaručený a fungující nástroj k jeho dosažení," vysvětluje Jana Havrdová.

Pohyb by měl být stejnou samozřejmostí jako čištění zubů

Hlavním mottem českého fitness sektoru tak dnes je: "Pojďte se hýbat, my vás to naučíme."

Pro Evropany je nejčastější pohybovou aktivitou právě fitness - v roce 2017 měl tento druh sportu 60 milionů členů!

"Pro Čechy je na prvním místě ve sportech cyklistika, ale fitness má neskutečně velkou nabídku aktivit pro každou věkovou skupinu. Každý si v něm najde to, co ho bude bavit a na co se bude těšit, aby se sportovní aktivita skutečně stala zábavou a součástí každodenního života," dodává Jana Havrdová.

Propagátorem pravidelné fyzické aktivity v běžném denním životě je Finn Berggren, ředitel dánské sportovní akademie Gerlev Physical Education & Sports Academy, který nedávno zavítal do České republiky, aby se podělil o své zkušenosti na konferenci Zdravé fitness pro zdravé Česko. "Celý život se věnuji průzkumu vlivu fyzického pohybu na lidské zdraví a z jeho výsledků vyplývá, že kdybychom dali každému člověku tu pravou dávku výživy a pohybu - ani málo, ani moc - našli bychom nejbezpečnější cestu ke zdraví. V Dánsku se nám to daří díky důmyslnému systému sportovních a fitness klubů, v nichž je 81 % lidí. Své kluby má každá, i sebemenší vesnička, lidé do nich vstupují už jako děti a zůstávají pak členy po celý život. Pohyb by pro nás měl být stejně samozřejmý jako třeba čištění zubů."

Jak sportují Evropané

- 40 % Evropanů provozuje alespoň jednou týdně pravidelnou fyzickou aktivitu, z toho 7 % sportuje nejméně 5x v týdnu

- 46 % nesportuje nikdy, což je oproti roku 2013 nárůst o 4 %

- Muži sportují více než ženy (zejména ve věkové skupině 15-24 let)

Zdroj: Eurobarometr 2018, více zde.