Svět Svět V Brně ocenili nejlepší projekty v cestovním ruch

V Brně ocenili nejlepší projekty v cestovním ruch

6l2vvffigwqyrzb9d1 kkwoojrrleajj36eaqxsjqrrrbpac9mwyz2jrpftu7ldnelo

Veletrhy cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byly příležitostí k předání ocenění vítězům 12. ročníků Velké ceny cestovního ruchu. S trofejemi z Brna odjíždějí autoři vydařených turistických produk-tů a elektronických projektů, zadavatelé kvalitních marketingových kampaní, tvůrci lázeňských a wellness balíčků, stejně jako představitelé oblíbených cestovních kanceláří. Po roční pauze byl opět vyhlášen i start-up roku v cestovním ruchu.

Velkou cenu cestovního ruchu vyhlašují společně vydavatelství COT media a společnost Veletrhy Brno. V dvanáctém ročníku této prestižní soutěže hodnotili porotci projekty přihlášené do pěti kategorií, o vítě-zích kategorie Cestovní kancelář roku pak svými hlasy rozhodovala široká veřejnost. Sami vyhlašovatelé považují aktuální ročník soutěže za vydařený. „Opět se projevil trend z minulých let, tedy rostoucí kvalita přihlašovaných projektů.

Velká cena cestovního ruchu je sice soutěží národní, podle mého názoru by se ale mnohé ze soutěžních počinů neztratily ani v mezinárodní konkurenci,“ poznamenává Eva Frindtová, jedna-telka COT media. Letošní ročník podle ní navíc potvrdil konzistentní vysokou kvalitu projektů některých tradičních soutěžících, stejně jako ambice nových přihlašovatelů.

Kategorie a vítězové

Hned dvě pomyslná zlata si z letošního ročníku Velké ceny cestovního ruchu odvážejí zástupci Jihočeské centrály cestovního ruchu – v kategorii Nejlepší jednotná kampaň přisoudila odborná porota první místo kampani s názvem Jižní Čechy pohodové, nejlepším turistickým produktem byly vyhlášeny Pivní stezky v jižních Čechách. Podle Miloně Mlčáka, ředitele veletrhů GO a REGIONTOUR, jde Jihočeská centrála ces-tovního ruchu svými počiny příkladem ostatním regionům. „V případě kampaně nás oslovila nejen její krea-tivní složka, ale také komplexnost, či to, že se zadavatelé nebáli tzv. nedovolené veřejné podpory. A Pivní stezky v jižních Čechách jsou zase ukázkou, že i k tak tradičnímu tématu lze přistoupit s invencí.“

Kategorii Nejlepší elektronický projekt, kde porota posuzovala zejména webové stránky a mobilní aplikace, opanoval Krajský úřad Pardubického kraje s turistickým portálem Vychodni-Cechy.info. Ocenění si portál vysloužil mimo jiné tím, jak se tato zažitá platforma fungující od roku 2006 neustále rozvíjí.

Nejlepší lázeňský a wellness balíček pak podle porotců do soutěže přihlásila společnost Lázně Luhačovice – jedná se o cyklus pobytů s názvem Za krásami Východní Moravy. Porota ocenila, jak je při těchto pobytech kombinována lázeňská péče se zajímavým programem - balíček tím pomáhá rozvoji cestovního ruchu neje-nom v Luhačovicích, ale v celém Zlínském kraji.

Po roční pauze byl v rámci Velké ceny cestovního ruchu vyhlášen vítěz kategorie Start-up roku v cestovním ruchu. Stal se jím projekt na fotografy zaměřené cestovní kanceláře Inscape Photo Tours. „V záplavě ces-tovních kanceláří s místy poněkud uniformní nabídkou představuje tento projekt podle poroty vítané zpes-tření,“ uvádí jeden z porotců, Petr M. Ulrych, šéfredaktor odborného časopisu pro profesionály z cestovní-ho ruchu COT – Celý o turismu. „V době, kdy se každý majitel fotoaparátu považuje za fotografa, a každý turista za cestovatele, je tento projekt zajímavý a přínosný tím, že se snaží tyto kategorie povýšit na novou úroveň. Sympatické je mimo jiné to, že se nesoustředí jen na notoricky známá místa, ale účastníky zavádí i do méně tradičních lokací v navštěvovaných destinacích,“ dodává.

Zatímco ve výše uvedených pěti kategoriích posuzovala soutěžní projekty odborná porota, v kategorii Ces-tovní kancelář roku rozhodovala o konečném pořadí svými hlasy široká veřejnost. Do této kategorie byly automaticky zařazeny všechny na českém trhu působící koncesované cestovní kanceláře s platným pojiště-ním záruky pro případ úpadku. Nejvíce hlasů v aktuálním ročníku poslali lidé cestovní kanceláři EXIM TOURS. Generálním partnerem této soutěžní kategorie byla podobně jako v minulých letech společnost Invia.cz, největší tuzemská internetová cestovní agentura.

Více o soutěži

Smyslem soutěže Velká cena cestovního ruchu je každoročně upozornit na výjimečné projekty z různých segmentů turismu a poukázat na atraktivní novinky z oboru. Vyhlašovatelé z vydavatelského domu COT media a ze společnosti Veletrhy Brno chtějí soutěží přispět ke zkvalitnění nabídky a úrovně služeb v cestov-ním ruchu České republiky. K prestiži ankety přispívá kromě partnerství profesních svazů a dalších institucí také fakt, že každá soutěžní kategorie je hodnocena vlastní porotou složenou nejen ze zástupců pořádají-cích společností, ale především z odborníků na danou problematiku. V porotě aktuálního ročníku vedle zá-stupců vyhlašovatelů zasedli například Nora Dolanská, přední odbornice na destinační management, Petr Kulhánek, člen dozorčí rady Svazu léčebných lázní či Pavel Attl, výkonný ředitel Vysoké školy hotelové.

Partnery aktuálního ročníku Velké ceny cestovního ruchu byly Ministerstvo pro místní rozvor ČR, Asociace krajů České republiky, agentura CzechTourism, Asociace cestovních kanceláří ČR, Asociace českých cestov-ních kanceláří a agentur, Svaz léčebných lázní a Sdružení lázeňských míst. Ceny vítězům předávali mj. ná-městek ministryně pro místní rozvoj ČR Zdeněk Semerád, obchodní ředitel společnosti Veletrhy Brno Jan Kuběna, , předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Mračková Vildumetzová, předseda Fóra cestovního ruchu Viliam Sivek, prezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Roman Škrabánek, předseda Asociace cestovních kanceláří České republiky Vladimír Dolejš a další.