TRAVELNEWS.CZ

Svět Svět Nouzový stav: Nejčastější otázky a odpovědi

Nouzový stav: Nejčastější otázky a odpovědi

brando-4-474x239

MZV ČR doporučuje občanům návrat ze zahraničí s využitím dostupných spojů. S ohledem na aktuální omezení letecké dopravy, uzavírání pozemních hranic doporučujeme návrat neodkládat a pro přepravu do ČR využít všech dostupných možností. V případě, že se vám v těchto dnech nepodaří dopravu do ČR zajistit, kontaktujte nejdříve příslušný zastupitelský úřad ČR, případně informační linku MZV +420 224 183 200.

S účinností od 14. dubna 2020 (0:00) platí po dobu nouzového stavu upravená pravidla pro vstup na území České republiky.

Vláda uložila s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 00:00 hod po dobu trvání nouzového stavu povinnost všem osobám, které se repatriují (tzn. cestují ze zahraničí) na území České republiky, předem oznámit datum a způsob repatriace (tj. odjezdu zpět do ČR). 


Nejčastější otázky a odpovědi


Jsem občan ČR a vracím se ze zahraničí, dostanu se domů? Co mám před návratem a po návratu udělat? Budu muset do karantény?

Návrat českých občanů do země je nadále umožněn.

Povinná karanténa se vztahuje na všechny osoby při návratu ze zahraničí.  Po dobu trvání nouzového stavu mají všechny osoby, které se repatriují (tzn. cestují ze zahraničí zpět) na území České republiky, povinnost předem oznámit datum a způsob repatriace (tj. odjezdu zpět do ČR) zastupitelskému úřadu České republiky příslušnému pro zemi, ze které odjíždějí. Oznamovací povinnost je vůči ZÚ příslušném pro stát, kde osoba nastupuje na cestu zpět do ČR, nikoli v zemi tranzitní, a týká se repatriací, tj. odjezdů do ČR po dobu trvání karanténních opatření v souvislosti s cestováním ze zahraničí. Po překročení hranic České republiky k cestě do místa bydliště nevyužívat veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu. 

V případě odvozu zajištěném rodinným příslušníkem - platí pouze u odvozu v rámci území ČR - nemusí rodinný příslušník, který repatriovanou osobu přepravuje, sám do karantény, pokud všechny osoby v autě budou mít ochranné prostředky na obličeji (roušku apod.).

Oznámení o návratu do ČR lze učinit vyplněním formuláře na webu MZV.

Oznamovací povinnost se nevztahuje na cestující v mimořádných autobusových linkách, kdy oznamovací povinnost za cestující vykonává dopravce, a osoby jejichž repatriace je organizována MZV.

MZV předává výše zmíněné údaje hygienickým stanicím v ČR. V souladu s usnesením vlády ze dne 6. dubna 2020 č. 387 se všem osobám, které po 14.dubnu 2020 vstoupily na území České republiky, nařizuje, v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství,


Jsem občan ČR a pobývám v zahraničí. Mám se nutně vracet domů?

MZV ČR doporučuje občanům návrat ze zahraničí s využitím dostupných spojů. S ohledem na aktuální omezení letecké dopravy a uzavírání pozemních hranic doporučujeme návrat neodkládat a pro přepravu do ČR využít všech dostupných možností.

Pokud v zahraničí dlouhodobě žijete či pracujete, můžete se do ČR vrátit kdykoliv. Váš návrat ale může záviset na dostupnosti dopravního spojení. Povinná karanténa se vztahuje na všechny osoby při návratu ze zahraničí.


Jsem občan ČR a ze zahraničí domů mě veze cizinec. Jak mám postupovat?

V takovém případě doporučujeme, aby vás cizinec dovezl na hranice ČR, které fyzicky (pěšky) překročíte a dále budete pokračovat ve své cestě – např. za asistence českého občana. Seznam otevřených hraničních přechodů viz www.mvcr.cz. Povinná karanténa se vztahuje na všechny osoby při návratu ze zahraničí.


Jsem občan ČR a přiletím do Vídně, Frankfurtu, Mnichova apod. Navazující spoje do ČR byly zrušeny, co mám dělat?

Můžete využít vnitrostátní přepravy na německé, resp. rakouské straně a dopravit se na hraniční přechod. Ten můžete fyzicky (pěšky) překročit na českou stranu, odkud se přepravíte např. za asistence českého občana. V případě, že Vás rodinný příslušník může vyzvednout až na letišti ve Vídni, Frankfurtu nebo v Mnichově, může pro Vás na základě výjimky dojet na mezinárodní letiště - po předložení letenky/palubní vstupenky nebo jiného dokladu potvrzující příjezd rodinného příslušníka, může tato osoba vycestovat. Tento postup však není možný, pokud přiletíte na letiště v Polsku, neboť polská strana neumožňuje občanům ČR transit přes svoje území. Povinná karanténa se vztahuje na všechny osoby při návratu ze zahraničí včetně rodinných příslušníků, které Vás jedou vyzvednout na letiště v okolních státech.

Možnost vnitrostátní přepravy na rakouské straně:  vlakové spojení Vídeň - Gmünd/ hraniční přechod České Velenice. Možnost vnitrostátní přepravy na německé straně: vlakové spojení Mnichov (hl. nádraží) - Bayerisch Eisenstein / hraniční přechod Železná Ruda (s 1 přestupem); nebo Mnichov (hl. nádraží) - Furth im Wald / hraniční přechod Folmava (se 2 přestupy).

V případě, že se Vám nepodaří dopravit se na hranice nebo si zajistit přepravu do ČR, je možnost využít mimořádných zpoplatněných autobusových linek provozovaných komerčními přepravci. Více naleznete v článku Pomoc občanům - mimořádná přeprava v Evropě.


Mohu odcestovat z ČR do zahraničí?

Zákaz vycestování z území ČR neplatí

- pro cizince, kteří chtějí opustit Českou republiku za účelem jednorázového vycestování,
- pro občany České republiky, kteří jsou držiteli pobytového oprávnění v jiné zemi a chtějí opustit Českou republiku za účelem jednorázového vycestování do této země,
- pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou nebo Rakouskou republikou na dobu delší než 21 dní,

- pro přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a integrovaném záchranném systému, kteří pravidelně za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou, Rakouskou republikou, Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,
- pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně za účelem práce překračují státní hranici s Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,

- pro pracovníky mezinárodní dopravy,
- pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,
- pro diplomaty a jiné zaměstnance státu při plnění naléhavých úkolů,
- v naléhavých mimořádných situacích,


přičemž Ministerstvo vnitra může svým sdělením na internetových stránkách stanovit další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice - sledujte https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239079&;doctype=ART&#Cestovani

S účinností od 14. dubna 2020 (0:00) platí po dobu nouzového stavu upravená pravidla pro vstup na území České republiky. Všeobecný zákaz vycestování z České republiky končí, nadále však bude platit povinnost povinné karantény po návratu do ČR. Za jakých podmínek je možné vycestovat naleznete na https://www.mvcr.cz/clanek/hlavni-zmeny-v-pravidlech-pro-vstup-na-uzemi-cr-platne-od-14-dubna-0-00.aspx


Jsem občan ČR a do zaměstnání jezdím do Německa, Polska, Rakouska, Slovenska. Mohu nadále jezdit do práce?

Pravidla pro přeshraniční pracovníky (tzv. pendlery) upravuje nové usnesení (viz příloha). Další informace naleznete také na  https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239079&;doctype=ART&#Cestovani


Jsem cizinec a chci přicestovat do ČR. Bude mi to umožněno?

Zákaz vstupu na území České republiky pro cizince neplatí

- pro cizince pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky a nezletilé děti občanů České republiky, kteří se nacházeli mimo území České republiky před vydáním usnesení o zákazu vycestování (repatriace),

- pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují přes Českou republiku za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu zastupitelského úřadu (průjezd a repatriace),

- pro občany Evropské unie, kteří jsou manželi občanů České republiky,

- je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,

- pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou nebo Rakouskou republikou na dobu delší než 21 dní, a zároveň od posledního vstupu na území České republiky uplynulo alespoň 14 dnů,
- pro přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a integrovaném záchranném systému, kteří pravidelně za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou, Rakouskou republikou, Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,
- pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně za účelem práce překračují státní hranici s Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,

- pro pracovníky mezinárodní dopravy,
- pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,
- pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací se sídlem v České republice,
-  naléhavých mimořádných situacích,


přičemž Ministerstvo vnitra může svým sdělením na internetových stránkách stanovit další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice - sledujte https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239079&;doctype=ART&#Cestovani