TRAVELNEWS.CZ

Evropa Evropa Itálie: Rozšíření koronaviru COVID-19

Itálie: Rozšíření koronaviru COVID-19

c oetscher_weinfranz.at

V severní Itálii došlo k potvrzení ohnisek a rozšíření koronaviru  SARS CoV-2 (způsobující nemoc COVID-19) zejména v regionech Lombardie, Benátska/Veneto, Emilia Romagna a Piemontu. 


MZV občanům ČR doporučuje necestovat do regionu Lombardie, Benátska, Emilia Romagna a Piemontu o doby vyřešení sanitární situace.

V návaznosti na usnesení Bezpečnostní rady státu z pondělí 2. března vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné ochranné opatření, které od 5. března ruší přímé mezinárodní lety ze všech letišť na území regionů Emilia Romagna, Piemont, Lombardie a Benátsko v Italské republice na všechna letiště na území České republiky na dobu 14 dnů. Poslední pravidelné lety z výše uvedených 4 italských regionů z letišť Miláno Malpensa (MXP), Bergamo (BGY), Boloňa (BLQ), Treviso (TSF) a Benátky (VCE) se realizují nejpozději do půlnoci dne 4.3.2020.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví prosí všechny občany, kteří se nyní vrací z oblastí Emilia-Romagna, Lombardie, Piemont a Veneto, aby po příjezdu zůstali doma a telefonicky kontaktovali svého lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji a poradili se. Lékař - epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu. Více na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Státní zdravotní ústav zveřejňuje aktuální informace k problematice koronaviru na svých webových stánkách www.szu.cz a dále také zřídil informační telefonickou linku, kam se mohou občané obrátit, pokud potřebují v souvislosti s koronavirem poradit. Infolinka je k dispozici denně od 9 do 21 hodin na telefonním čísle: +420 724 810 106.

MZV doporučuje před cestou do výše zmíněných regionů pečlivě sledovat aktuální informace ve sdělovacích prostředích, neboť může docházet k dočasným opatřením, která mohou narušit vnitrostátní i mezinárodní leteckou, silniční a vlakovou dopravu.

V otázce storno poplatků za služby cestovních kanceláří je možné postupovat dle informací Ministerstva pro místní rozvoj.


Italská vláda ve spolupráci se zasaženými regiony přijala řadu opatření hygienického i restriktivního charakteru včetně izolace 10 zasažených obcí v Lombardii (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) a jedné v Benátsku (Vo' Euganeo).

Výše uvedené obce, která se nacházejí v izolaci, není možné navštěvovat ani je opustit. V případě porušení pravidel hrozí trestní stíhání a vysoké pokuty. Situaci kontrolují italské bezpečnostní složky.

Upozorňujeme, že byla přijata preventivní opatření v podobě zrušení všech veřejných shromáždění včetně karnevalů, kulturní a sportovních akcí, uzavřena jsou muzea, některé památky a divadla. Opatření platí do odvolání a zejména v regionech Lombardie (město Milán a jeho okolí), BenátskoPiemont (město Turín a okolí) a Emilia Romagna (město Bologna a okolí). Obdobná preventivní opatření byla přijata i v dalších regionech např.  v autonomní oblasti Trento/Trentino a  regionu Ligurie  .

Vzhledem k rychlému rozšíření koronaviru v severní Itálii upozorňujeme, že v případě nepříznivého vývoje situace v místě pobytu se návštěvníci mohou ocitnout v případné 14 denní karanténě.

Ministerstvo zdravotnictví Itálie zřídilo informační linku na čísle (+39) 1500, další informace je možné nalézt na webových stránkách www.salute.gov.it (pouze v italském jazyce). 

Rizikové regiony zřídily nouzovou linku, kam se lze v otázkách spojených s koronavirem obracet - Lombardie 800 894 545, Veneto 800 462 340 (linky jsou dostupné pouze z území Itálie).

V případě zdravotních obtíží lze volat na  jednotnou linka pohotovosti 112 po celé Itálii.

Byly posíleny pravomoci policie a bezpečnostních složek při realizaci opatření v rizikových zónách. Za nerespektování pokynů těchto složek mohou hrozit citelné postihy. 

Rovněž byla stanovena povinnost informovat místní zdravotnické zařízení, pokud osoba  pobývala v oblastech  pocházející z rizikových oblastí v posledních 14 dnech, rovněž takovou osobu   lze umístit do preventivní karantény.

Obecně je třeba striktně dodržovat základní hygienická pravidla jako časté a důkladné mytí rukou, nedotýkat se rukou nosu, tváří ani očí, vyhýbat se větší koncentraci osob, sledovat opatření a respektovat pokyny místních úřadů. V případě zdravotních potíží a podezření na kontakt s infikovanou osobou či prostředím je nutno volat rychlou lékařskou pomoc na čísle 112, nedoporučuje se navštěvovat nemocnice a zdravotní zařízení. 

V případě nouze volejte pohotovostní linku Generálního konzulátu ČR v Miláně +39 375 63 78 179 nebo Velvyslanectví ČR v Římě +39 335 310 450.