TRAVELNEWS.CZ

Evropa Evropa Augsburg je městem světového kulturního dědictví

Augsburg je městem světového kulturního dědictví

pes

Výbor pro světové kulturní dědictví UNESCO na svém 43. zasedání v ázerbajdžánském Baku přislíbil vyhovět žádosti Augsburgu a vyznamenat „Vodohospodářský systém Augsburgu“ udělením titulu exkluzivní památka světového kulturního dědictví UNESCO. 

Primátor města Augsburg, Dr. Kurt Gribl, k tomu říká: „Vyznamenáním augsburského vodohospodářského sytému titulem památky světového kulturního dědictví UNESCO oceňuje jedinečný poklad, který město skrývá již od svého založení.

Poloha Augsburgu na soutoku řek Lechu a Wertachu totiž není náhoda, ale je výsledkem promyšlené strategické úvahy. Za celý svůj hospodářský a kulturní rozvoj vděčí Augsburg vodě z obou řek, a také bohatému výskytu zdrojů pitné vody v městském lese. Voda z Lechu byla po celá staletí inovativně využívána, aby poháněla mlýnská kola a čerpadla.

V Augsburgu kvetla řemesla a město z nich bohatlo, mj. i proto, že díky promyšlenému systému kanálů vládly ve městě dobré hygienické poměry a měšťanky a měšťané měli k dispozici vysoce kvalitní pitnou vodu. Souhra lidské vynalézavosti, průkopnických inženýrských znalostí a velkolepého umění studní vytvořily podmínky pro úspěch jedinečného vodohospodářského systému, který v Augsburgu funguje bez přerušení již osm staletí. A to dodnes.

Na toto světové dědictví může být město právem hrdé a může se z celého srdce radovat.“ Svědectví lidských dějin i historie přírody Památky světového dědictví UNESCO jsou vynikajícím svědectvím lidských dějin i historie přírody.

Seznam kulturního dědictví vznikl roku 1978, kdy na něj bylo zapsáno prvních 12 památek. V průběhu času byly na seznam zapsány takové velkolepé stavební památky jako Angkor Wat v Kambodži nebo Velká čínská zeď; a také jedinečné komplexy jako staré město v Bambergu nebo dech beroucí katedrály jako cášský nebo kolínský dóm. Do exkluzivní rodiny památek světového dědictví patří také významné průmyslové komplexy jako důl „Zollverein“ v Essenu. Aktuální seznam čítá celosvětově 1 121 objektů.