TRAVELNEWS.CZ

Čechy a Slovensko Čechy a Slovensko Restrikce přináší problémy i cestovkám, chybí podpora zaměstnanosti

Restrikce přináší problémy i cestovkám, chybí podpora zaměstnanosti

0birnenkorb-mostviertel--d

Asociace cestovních kanceláří České republiky dlouhodobě upo-zorňuje vládní představitele na chybějící podporu podnikatelů z řad cestovních kanceláří a cestovních agentur. Již od května 2021, kdy jsou stále hranice pro řadu zahraničních ná-vštěvníků uzavřené z rozhodnutí vládních opatření, nemohou cestovní kanceláře a agentury bez omezení poskytovat své služby pro své klienty. Nově vyhlašovaná protikoronavirová opatření však již zcela likvidují činnost v oboru, ohrožují zaměstnance v cestovním ruchu a ničí i další návazné služby.

„Vnímáme potřebu ochránit zdraví obyvatelstva. Nicméně podnikatelé, kteří mají omezenou čin-nost rozhodnutím státu, nemají žádnou podporu, jak např. udržet své zaměstnance. Bez zajištění přímé podpory ze strany toho, kdo omezení vyhlašuje, tak jako je obvyklé v okolních státech, je to pro většinu z nich téměř nemožné.“ uvádí Michal Veber, výkonný ředitel Asociace cestovních kanceláří ČR.

· Asociace cestovních kanceláří ČR žádá vládu a opakovaně své Ministerstvo pro místní rozvoj o podporu zaměstnanosti pro tento obor.

· Asociace cestovních kanceláří ČR vyzývá vládu k rychlému obnovení programů COVID 2021, COVID nepokryté náklady a Kompenzačního bonusu pro všechny podnikatele, kteří jsou nějak omezeni ve svém podnikání.

“Jsme připraveni jednat se zástupci státu o okamžitém spuštění a nastavení programů tak, aby parametry nebyly pro nikoho v oboru diskriminační. Nejde o naše zisky, ale zejména o naše zaměstnance, kteří musí být vysoce kvalifikovaní a jejich odchodem může vzniknout v budoucnu velký problém.“ doplňuje Michal Veber.

Po vyhlášení dalších restrikcí jsou rušeny hromadně pobyty v České republice jak ze strany tu-zemské klientely, ale také té zahraniční. Významnější příjezdy zahraniční klientely byly teprve plánovány na období adventu, Vánoc a konce roku. Případně se jednalo o poptávky na jaro a Velikonoce. Nicméně aktuálně přichází ze zahraničí hromadná storna. Veškeré úsilí zejména cestovních agentur zabývajících se organizovaným příjezdovým cestovním ruchem tak končí opět jen u emailové komunikace s klienty.

 

Michal Veber, výkonný ředitel ACK ČR