TRAVELNEWS.CZ

Čechy a Slovensko Čechy a Slovensko Polovina prázdnin za námi, žně v plném proudu. Vydejte se s dětmi na obhlídku!

Polovina prázdnin za námi, žně v plném proudu. Vydejte se s dětmi na obhlídku!

8iigqblq4

Traktory, kombajny a ruch na jinak tichých polích – žně jsou tady! Chcete mít alespoň trošku tušení, co se děje, abyste se před dětmi mohli předvést a předat jim základní znalosti? Tak toto je článek určený přímo pro vás.

Než začnou žně...

Ještě, než přijde řada na sklizeň obilí, musí se na ni zemědělci řádně nachystat. Připravují se sklizňové stroje a sklady, ve kterých se bude zrno čistit, dosoušet a uskladňovat. V období před sklizní obilí se sklízí tráva na seno nebo na tzv. senáž. Senáž je sklizeň posekané, lehce zavadlé trávy nebo jiné krmné plodiny (např. jetele, vojtěšky). Seno se většinou lisuje do balíků, které často můžete vidět poskládané na okraji pole či farmy. Senáž se sklízí tzv. řezačkou nebo sběracími vozy. Takto si zemědělci chystají krmivo pro hospodářská zvířata na celý rok.

Žně jsou tady

Asi nejtypičtějšími znaky prázdnin jsou hučící kombajny sekající zlátnoucí obilí, mnohdy zahalené do oblaků nekonečného prachu. Pokud za okny právě slyšíte tyto velké stroje až do noci, víte, že léto ještě rozhodně nekončí.

Počasí je mocným pánem

Nejdříve se sklízí ozimý ječmen, řepka ozimá a pšenice ozimá, ostatní obilniny dozrávají o něco později. Kdo má doma zemědělce ví, že sledování počasí je v těchto dnech na denním pořádku. Počasí musí být teplé a ideálně bez srážek. Je totiž důležité, aby zrna obilí byla při sklizni dostatečně suchá. Musí se tak využít i krátká doba (třeba i v noci), kdy je obilí dozrálé a má podle zemědělců ty správné parametry. Pokud by na něj zapršelo, jeho kvalita klesá. Ještě větší neštěstí mohou přinést kroupy, které umí vytlouct i dozrálá zrna.

Pokud vše proběhne bez komplikací, sesbíraná zrna se po sklizni čistí od nečistot a plevelů a případně ještě dosoušejí na požadovanou vlhkost. Sláma, která se po sklizení zrn také sesbírá, se používá například k podestýlce hospodářských zvířat.

Co se děje po sklizni?

Po sklizni probíhá mělká podmítka – promíchání vrchní vrstvy půdy. Výsledkem je pak vzejití plevelů a výdrolů (zbytky obilí, které spadly do půdy). Podmítka také pomáhá k lepšímu zadržování vody v půdě. V případě, že má hospodář k dispozici chlévskou mrvu, dojde k jejímu rozmetení po poli. Po hnojení přichází na řadu orba, která mrvu, vzešlý výdrol a plevele zaklopí zpět do země.

Moderní i tradiční postupy

Ekologické zemědělství sice využívá převážně přírodních procesů, nevyhýbá se však ani moderním agrotechnickým postupům. Základem hospodaření je v tomto případě péče o půdu a pravidelné střídání plodin, které se vzájemně dobře doplňují. Půda je živá, plná humusu, žížal a přirozených mikroorganismů. To znamená, že se na poli vyskytuje také velké množství nejrůznějšího hmyzu a motýlů. Přebujení plevelu se zamezuje pestrým osevním postupem či mechanickým ničením (např. častější podmítkou, orbou a pletím).

Hospodaření v režimu ekologického zemědělství znamená mnohem víc

Ekologičtí zemědělci svou prací nejen přispívají k ochraně přírody, ale poskytují také zvířatům důstojné podmínky pro život. Je na ně pohlíženo jako na živé tvory s vlastními potřebami. Samozřejmostí je dostatečný výběh a pastva zajišťující přirozený kontakt s přírodou. Každé zvíře má nárok na svůj životní prostor a slunce. Duševní pohoda a život bez stresu má pak významný dopad na kvalitu produktů.

Podpořte místní zemědělce

Nákup biopotravin má smysl! Poděkujete svému oblíbenému ekologickému zemědělci za jeho nekonečnou práci tím nejlepším možným způsobem. Nezáleží, zda vyrazíte přímo na jeho eko farmu, do klasického supermarketu nebo zvolíte nákup online. Důležité je si uvědomit, že jako spotřebitel výběrem kvalitních potravin s označením logy biozebry a biolistu podpoříte lokální ekonomiku a pomůžete životnímu prostředí. Díky nákupu biopotravin totiž myslíte na budoucnost.

Co je BIO?

BIO je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani jiné chemické postřiky. Zvířata nejsou pouze využívána, ale je o ně s láskou pečováno. Produkce biopotravin v ekologickém zemědělství přírodu neničí. Naopak ji zlepšuje a uchovává pro příští generace.

Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smí používat pouze ti producenti, již dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jedenkrát za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou.

Jaká loga se používají k označení biopotravin?

Národní značení

Logo biozebry s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“ se využívá jako známka biopotravin a také všech bioproduktů vyprodukovaných v ČR. Logo je dále doplněno o číselný kód kontrolní organizace (CZ-BIO-xxx), která provedla certifikaci bioproduktu v ČR.

Evropské značení

Pokud výrobek pochází z Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu EU, nebo mimo EU společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.