Čechy a Slovensko Čechy a Slovensko Patnáctý ročník Velké ceny cestovního ruchu zná vítěze

Patnáctý ročník Velké ceny cestovního ruchu zná vítěze

0image004

Již popatnácté byly dnes před polednem oceněny nejvýznamnější počiny na poli turismu v České republice. Vítězové prestižní soutěže Velká cena cestovního ruchu byli vyhlášeni poprvé v průběhu veletrhů Holiday World a Region World. A to v tra-dičních kategoriích Nejlepší jednotná kampaň, Nejlepší turistický produkt a Nejlepší elek-tronický projekt, novinkou byla kategorie Nejlepší udržitelný projekt v cestovním ruchu.

Patnáctý ročník soutěže organizované agenturou COT group byl v několika ohledech přelo-mový. „Po loňském ročníku, který se v důsledku proticovidových opatření odehrál v online režimu, jsme se s radostí vrátili k tradiční formě slavnostního ceremoniálu,“ uvádí jednatelka COT group Eva Frindtová a přidává hlavní novinku letošního ročníku: „I v cestovním ruchu hraje čím dál větší roli fenomén udržitelnosti, proto jsme se mu rozhodli věnovat jednu ze soutěžních kategorií. A zájem soutěžících nám potvrdil správnost tohoto rozhodnutí.“

Na nedostatek práce si ale nemohli odborní porotci stěžovat ani v dalších třech kategoriích. Počtem přihlášených projektů byl 15. ročník Velké ceny cestovního ruchu rekordní – poroty složené z odborníků na cestovní ruch, marketingovou komunikaci, grafiku či ekologii posuzo-valy celkem 52 produktů, kampaní a dalších počinů od 35 přihlašovatelů.

Letos poprvé se spoluorganizátorem soutěže stala společnost ABF, pořadatel veletrhů Holi-day World a Region World. Ceny vítězům proto byly předány v rámci zahajovacího ceremoni-álu těchto tradičních veletrhů cestovního ruchu, které se konají v termínu 18.-20. března v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Martin František Přívětivý, generální ředitel a místo-předseda představenstva pořadatelské společnosti ABF, říká: „Je nám velkou ctí, že jsme mohli spojit síly s COT group na organizaci této prestižní soutěže. Počet a kvalita přihlášených projektů jsou pro mne osobně signálem, že byť byl covidem postižen ze všech oborů nejvíc, má cestovní ruch v Česku silné kořeny.“

Vítězové Velké ceny cestovního ruchu 2021/2022

Vítězem kategorie Nejlepší jednotná kampaň se stala Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj za kampaň „Dovolená? V Karlovarském kraji!“. U kampaně představující 8 hlavních atraktivit Karlovarského kraje a lákající tuzemské návštěvníky ke strávení dovolené právě v této části Česka porota ocenila výborně zpracované vizuální materiály s nápaditou grafikou doplněné o skvělý obsahový marketing. Velmi dobře byl podle porotců zvolen me-diamix a o kvalitě kampaně svědčí i dosažené výsledky.

Zmíněná krajská organizace destinačního managementu přihlásila podle porotců do soutěže i nejlepší turistický produkt. Ve stejnojmenné kategorii zvítězil produkt nazvaný Cesta za pi-vem Karlovarským krajem, který vznikl s cílem podpořit specifickou lokální gastro produkci a propojit ji do oblasti cestovního ruchu. Podle porotců jde o zajímavě zpracovanou podporu lokálních pivovarů, která má za cíl rozvinout nový segment cestovního ruchu. I v tomto pří-padě se uznání poroty mimo jiné dočkal i zvolený mediamix.

V nové kategorii Nejlepší udržitelný projekt se porotě nejvíce líbil počin nazvaný Kraj blanic-kých rytířů, který do soutěže přihlásil spolek téhož jména. Cílem projektu je podpora cestov-ního ruchu na Podblanicku na základě myšlenky udržitelného cestovního ruchu a propojo-vání aktérů cestovního ruchu. Porota ve svém hodnocení mimo jiné uvedla, že se jedná o „komplexní přístup dokládající, že jde udržitelný projekt s jasnou vizí a mnoha součástmi rea-lizace.“ Projekt dle hodnotitelů vyniká skvěle nastavenou spoluprací mezi všemi subjekty, která je základním předpokladem udržitelného rozvoje.

Jako nejlepší elektronický projekt byl v poslední kategorii vyhlášen „1. Online famtrip aneb virtuální tour po jižní Moravě“ přihlášený Brno Convention Bureau. Šlo o historicky první po-znávací cestu v České republice převedenou do online prostředí, která byla uspořádána bě-hem první vlny pandemie covidu-19 na podporu subjektů v Jihomoravském kraji. Porotu oslovilo hezky zpracované virtuální studio i příjemné vystupování moderátorů, projekt jako takový označili za „efektivní, inspirativní a inovativní v možnosti propojení partnerů v době pandemie covidu-19“. Ocenili naprosto unikátní využití příležitosti zvoleného online nástroje, spolupráce všech hráčů a impulzu Centrály cestovního ruchu Jižní Morava s využitím nástrojů Czechtourism.

Kromě řádných ocenění pro projekty, které se umístily na stupních vítězů jednotlivých kate-gorií, byly předány i speciální ceny COT group, ABF a CzechTourism. Kompletní přehled vý-sledků najdete v přiložené tabulce. Skleněné trofeje pro vítěze vyrobila sklárna Rückl.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

O soutěži:

Velká cena cestovního ruchu upozorňuje na nové počiny a má napomoci pracovníkům státní správy i soukromým subjektům působícím v tomto oboru při vytváření nových produktů a jejich marketingu. Tuto soutěž tradičně organizuje společnost COT group, v 15. ročníku se spoluorganizátorem stala společnost ABF. Partn